แฮนด์บอล การแข่งยอดนิยม ให้ความสนุก ที่คุณจะต้องประทับใจ

แฮนด์บอล

แฮนด์บอล

แฮนด์บอล เป็นประเภทกีฬาที่ได้รับความนิยม จากการแข่งขันโดยทั่วไปจากในสถานการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันจะถูกบรรจุเอาไว้ในเกมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติในหลาย ๆ รายการ ซึ่งเรายังจะพบได้ว่ากีฬาแฮนด์บอล ยังได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากในระดับสากล จากเกมการแข่งขันในระดับนานาชาติ หรือรูปแบบเกมการแข่งขันในระดับสโมสรอาชีพ ก็ยังมีให้เห็นอยู่โดยทั่วไปในต่างประเทศ

สำหรับกฎกติกาการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลในเบื้องต้น จะมีการกำหนดพื้นที่สนามให้มีขนาด 40 x 20 เมตร ที่บริเวณสุดขอบความยาวของสนาม จะมีการตั้งกรอบประตูที่มีขนาด 2 x 3 เมตร จะมีการกำหนดให้ลูกบอลที่ใช้ในเกมเป็นลูกบอลที่ทำมาจากหนัง หรือวัสดุสังเคราะห์ จะต้องมีลักษณะเป็นทรงกลม โดยจะมีการกำหนดขนาดของลูกบอล สำหรับการแข่งขันของผู้ชาย ด้วยเส้นรอบวง 58 – 60 เซนติเมตร ในกรณีเกมการแข่งขันของผู้หญิง จะมีขนาดเส้นรอบวงอยู่ที่ 54-56 เซนติเมตร ในเกมการแข่งขันกำหนดให้มีลูกบอลที่ใช้อยู่จำนวน 2 ลูก และในระหว่างการแข่งขันจะไม่สามารถเปลี่ยนลูกบอลได้ นอกจากในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร หรือต้องได้รับความเห็นจากทางผู้ตัดสิน

ทางด้านของนักกีฬาในสนาม จะกำหนดให้มีจำนวนนักกีฬาอยู่ที่ 7 คน ซึ่งจะเป็นนักกีฬาภายในสนาม 6 คน และผู้รักษาประตู 1 คน ในขณะแข่งขันจะถูกแบ่งเวลาเป็น 2 ครึ่งเวลา ครึ่งละ 30 นาที ให้มีการพัก 10 นาที ในกรณีที่มีการต่อเวลาเพิ่มเติม จะถูกแบ่งเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 5 นาที ในการนับคะแนนที่เกิดขึ้นในเกมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ นักกีฬาฝั่งตรงข้ามสามารถขว้างลุกเข้าสู่ประตูของอีกฝั่งได้มากที่สุด จึงจะเป็นฝ่ายเอาชนะภายในเกมครั้งนั้น